Právne služby vo vybraných oblastiach práva

Právne poradenstvo je poskytované vo vybraných oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na všeobecné civilné právo, obchodné , trestné právo, daòové právo.